Sång, musik och gemenskap

Företagets mission är att samla människor och sjunga tillsammans. Det växer människor av och världen blir lite bättre!

Jag vill vara med och bidra till:

 • att Du som längtar efter att sjunga men inte vågar, ska ta steget
 • att genom musiken skapa möten och gemenskap
 • att bevara och utveckla musiktraditioner
 • att utveckla det lokala musiklivet

Gadium i Borhult Gadium i Borhults lada aug 2018

Kom och sjung!

Charlotte Brorsson Trell Charlotte Brorsson Trell Charlotte Brorsson Trell Charlotte Brorsson Trell Charlotte Brorsson Trell Charlotte Brorsson Trell

Yrkesbakgrund

Sedan 2005 har jag arbetat som körledare, sångpedagog och sångerska. Vid sidan om min anställning på Borås Folkhögskola är jag entreprenör. Jag drar gärna igång projekt av olika slag.

Aktuella uppdrag:

 • Projektledare för Borås körfest.

 • Projektledare för Träna svenska med sång

 • Projektledare för Ungdomar möts genom kulturen på Hemgården

 • Körledare för Gaudium och Vida Världen

 • Sångpedagog

Fler erfarenheter:

 • sångpedagog Kulturskola och estetiskt program på Gymnasiet
 • musiklärare i grundskola
 • musikverksamhet på boenden för äldre och funktionshindrade
 • socionom på socialförvaltning

Om du vill läsa mer:

köpte skola byggde konsertlokal

Hittade sin kör per annons