Röstcoaching för anställda och företag

Charlotte Brorsson Trell Charlotte Brorsson Trell Charlotte Brorsson Trell Charlotte Brorsson Trell Charlotte Brorsson Trell Genom sången hittar Du talrösten! Charlotte Brorsson Trell

Vill Du få andra att lyssna? 

Din röst är helt avgörande!

Med rösten förmedlar Du känslor till andra. Du berör och påverkar. Den verbala kommunikationen, dvs dina ord, står endast för 7% av mottagarens tolkning. Resten är röstens kvalitet och kroppssspråk. Röst och kropp hänger ihop. Medvetenhet om röstens och kroppens signaler är avgörande för att andra ska höra Dig.

Jag hjälper Dig, att bli medveten om och använda Din röst för att väcka intresse och förmedla det Du vill! 

Genom röstcoachning i sång och tal får Du tillgång till de verktyg Du behöver för att bli en tydigare kommunikatör!

Utbildning kan ske i grupp eller individuellt utifrån önskemål.

Välkommen att höra av Dig!

offert och frågor

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.
Ann-Kristin Carlsson Ann-Kristin Carlsson

Att ha en stark och stadig röst som når ut och som håller är viktigt, både i yrkeslivet och privat. Röstcoachning är därför bra där man tränar sin röst. Genom olika övningar, andningsteknik och hållning har jag fått verktyg som hjälpt mig i mitt arbete där jag föreläser, håller presentationer, är moderator etc. Det har också förbättrat min röst i körsången som jag ägnar mig åt på fritiden. Det är lätt att bli trött i rösten, att den känns ansträngd och en känsla av heshet. Genom röstcoachningen har jag fått en stark röst som bär både när jag pratar och sjunger. Jag har också verktygen som behövs när rösten blir ansträngd.  

Ann-Kristin Carlsson Enhetschef på Borås Stad, Integration och Nationella minoriteter

Henrik Quicklund Henrik Quicklund Henrik Quicklund Henrik Quicklund Henrik Quicklund Henrik Quicklund

I min yrkesroll ingår att hålla längre föredrag, något som tyvärr ofta gör mig både hes och trött.

Jag tycker också att det är roligt att sjunga men även där slutar det ofta med en lätt kraxande heshet.

Som ett försök att lindra dessa ”besvär” har jag nu valt att prova på röstcoachning och min förhoppning är att sångteknik, andningsövningar och kunskap om rösten som instrument ska ge mig ett hållbart sätt att tala, sjunga och hålla föredrag utan att bli hes och trött.

Henrik Quicklund
VVS-konsult på Wikström AB

Susanne Jämsvi Susanne Jämsvi Susanne Jämsvi Susanne Jämsvi Susanne Jämsvi Susanne Jämsvi

Det sångträning, röstcoaching och körsång har hjälpt mig med, i min yrkesroll som lärare och forskare på Högskolan i Borås, är framför allt två saker: (1) jag har mycket bättre koll på min andning. Om jag hamnar i en situation där jag känner mig nervös och rösten blir ansträngd vet jag hur jag genom andning kan få kontroll på situationen. (2) Körsången i sig har en avstressande inverkan vilket har varit oerhört värdefullt då mitt jobb i perioder av många deadlines är väldigt stressigt.

Och så är det ju så roligt att sjunga!

Susanne Jämsvi
Forskare och lärare på Högskolan i Borås