Genomförda kulturarrangemang

Jenny Gustafsson och Richard Burgess Jenny Gustafsson och Richard Burgess Jenny Gustafsson och Richard Burgess Jenny Gustafsson och Richard Burgess Jenny Gustafsson och Richard Burgess Jenny Gustafsson och Richard Burgess

Engelsk Kulturafton torsdag 30/5

Vi slår upp portarna för Hulud Kulturhus och bjuder in till en kulturkväll i engelsk anda. Engelsmännen har haft stor betydelse för den textila utvecklingen i Alingsås, Mark och Borås. Det vill vi lyfta alldeles särskilt. Denna kväll är ett kringarrangemang i körprojektet Väven och är en samverkan mellan Kulturföreningen Vida Världen, Sensus studieförbund och Hulud Kulturhus med bidrag från Borås stad. Nedan ser du mer information om projektet Väven. 

Arrangemanget är gratis. Men du behöver boka din plats eftersom antalet är begränsat. Vill du boka biljett och/eller ha skjuts från Borås? Skicka sms till 073-841 57 17. Kostnad för resa: 50 kr för medlem och 100 kr för icke medlem. Vill du bli medlem? Stöd oss i vår strävan att ena Borås genom kulturaktiviteter! Medlemsavgift: 150 kr per person och kalenderår. BG: 667-1598 Organisationsnummer: 802517-0898 Glöm inte fylla i namn, adress och personnummer.

Din upplevelse under kvällen

17.30 försäljning av fika inspirerat av english afternoon tea 

18.15 föreläsning med Lena Sjöberg - Det engelska arvet

18.45 workshop i engelska shanties, dvs sjömansvisor, med Richard Burgess och Jenny Gustafsson

20.00 Konsert med Jenny Gustafsson & Richard Burgess
En musikalisk afton där västsvenska och sydengelska musiktraditioner flätas samman i livligt samspel. Från Dovers vita klippor till Kinnekulles högsta topp ekar toner från snårskog och skummande hav. Det blir musik från små platser där livets små och stora begivenheter - arbete, fest, bröllop - tar sig uttryck i sång och musik. 

Jenny Gustafsson spelar fiol och Richard Burgess sjunger och spelar engelsk concertina.

21.00 Samtal fortsätter.
Genom ett kort reflektion för vi känslan i den gemensamma upplevelsen till tanke och ord. Metoden är utecklad av Sensus studieförbund. Samtalsledare är Charlotte Brorsson Trell.